Koopsubsidie aanvragen

Hoe werkt het? Volg de hieronder 5 genoemde stappen voor de aanvraag van de Koopsubsidie:

1. Aanvraagformulier invullen

Je dient een volledige aanvraag in middels het Aanvraagformulier 2009. Heb je hulp nodig bij het invullen, neem dan contact met onze Erkend StartersCoach op.

2. Ontvangst beschikking

Na 2 tot 4 weken ontvang je een beschikking van SenterNovem of je in aanmerking komt voor Koopsubsidie.

3. Financiering hypotheek

Wij helpen je met de financiering van de woning middels een hypotheek. Voor de eigendomsoverdracht begeleiden we je bij de notaris.

4. Versturen stukken naar SenterNovem

Na de eigendomsoverdracht versturen wij voor jou de kopie├źn van de akte van levering (eigendomsbewijs) en hypotheekakte naar SenterNovem.

5. Uitbetaling Koopsubsidie

Na ongeveer 2 maanden ontvang je de eerste uitbetaling van de Koopsubsidie (met terugwerkende kracht).

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!

Wijzigingen in jouw situatie

Melden met een mutatieformulier

Wijzigingen moeten aan de hand van een Mutatieformulier worden doorgegeven. Op dit formulier kun je bijvoorbeeld een nieuw bankrekeningnummer, een verhuizing of een gewijzigde samenstelling in jouw huishouden opgeven.

Elke 5 jaar toetst SenterNovem opnieuw of je nog in aanmerking komt voor de eigenwoningbijdrage.

Door deze 5 jaarlijkse toetsing hoeven: wijzigingen in het inkomen of vermogen NIET tussentijds te worden doorgegeven!


Afspraak maken met een Starterscoach

WoningSubsidie - Koopsubsidie: de veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!