Disclaimer website WoningSubsidie

De op de website Woningsubsidie.nl verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen je niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Woningsubsidie.nl.

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de aangeboden informatie op de website Woningsubsidie.nl, is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de verkregen informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer wordt ten zeerste aangeraden aanwijzingen van Woningsubsidie.nl omtrent het gebruik van de informatie te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen vrijheid van overneming; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Erkend StartersCoach - Dé veiligste weg naar verantwoord lenen
Erkend StartersCoach - Dé veiligste weg naar verantwoord lenen