Aanvraagprocedure

Vaak gestelde vragen over de aanvraagprocedure

Hoe vraag ik een eigenwoningbijdrage aan?

Het aanvraagformulier 2009 kun je hier downloaden. Je vult het aanvraagformulier in en stuurt het met de benodigde bewijsstukken op naar SenterNovem. Alleen een aanvraag die per post is binnengekomen is rechtsgeldig. Adres: SenterNovem, Afdeling BEW+, Postbus 93144, 2509 AC DEN HAAG.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag als die binnenkomt op de dag dat het subsidiebudget overschreden wordt?

Om te bepalen welke aanvragen behandeld gaan worden zal in dit geval een loting plaatsvinden onder toezicht van een notaris. Alle aanvragen die op de bewuste dag worden ontvangen, zullen in deze loting betrokken worden.

Wanneer vindt de controle van mijn gegevens plaats?

Om de 5 jaar worden jouw inkomen en vermogen getoetst. Daarnaast vindt ook controle plaats ten aanzien van wijzigingen in de samenstelling van jouw huishouden.

Wat is de looptijd van de Koopsubsidie?

Er wordt om de 5 jaar gecontroleerd of je nog in aanmerking komt voor een eigenwoningbijdrage. Indien je na 15 jaar nog in aanmerking komt voor een bijdrage, zal het bedrag voor de nog resterende jaren in één keer worden uitgekeerd.

Krijgt de Starterscoach (hypotheekadviseur) bericht van de beschikking?

Nee, het is wettelijk vastgelegd dat slechts de aanvrager en de geldverstrekker schriftelijk bericht hiervan ontvangen. Wij gaan ervan uit dat de aanvrager zelf contact onderhoudt met de Starterscoach en andersom. Tevens is het niet mogelijk een fax en/of e-mail van de beschikking te ontvangen.

Kan een aanvraag met spoed worden behandeld?

Nee, het is wettelijk vastgelegd dat alle aanvragen op volgorde van binnenkomst moeten worden behandeld. Hier is geen uitzondering op mogelijk.

Waarom wordt geen rekening gehouden met het verlopen van de ontbindende voorwaarden?

SenterNovem moet alle aanvragen afhandelen op volgorde van binnenkomst. Dit is wettelijk bepaald en heeft onder andere te maken met budgetuitputting en het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

SenterNovem houdt geen rekening met de datum waarop de ontbindende voorwaarden verlopen, maar slechts met de datum waarop de aanvraag is binnengekomen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat dit tijdig gebeurt.

Kan ik een eigenwoningbijdrage aanvragen als ik de woning al in eigendom heb verkregen?

Nee, de bijdrage moet worden aangevraagd voorafgaand aan het in eigendom verkrijgen van een woning. De bijdrage is immers bedoeld om de woning te kopen en te kunnen blijven bewonen.

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
WoningSubsidie - Koopsubsidie: de veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!