Aanvragen Duurzaamheidslening

  1. Informeer vooraf bij jouw gemeente of jouw energiebesparings-maatregelen in aanmerking komen voor de Duurzaamheidslening.
  2. Je ontvangt van jouw gemeente een toewijzingsbrief onder voorbehoud van een positieve financiële toetsing.
  3. Voor deze financiële toetsing ontvang je van jouw gemeente het SVn aanvraagformulier Duurzaamheidslening.
  4. Vul het SVn aanvraagformulier voor de Duurzaamheidslening volledig in. Dit formulier stuur je per post, voorzien van alle gevraagde gegevens, naar SVn. In de checklist bij het aanvraagformulier lees je welke gegevens SVn van je nodig heeft.
  5. SVn neemt jouw leningaanvraag in behandeling. Jouw aanvraag wordt – indien nodig – getoetst aan de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Bij positieve toetsing brengt SVn je een offerte uit voor de Duurzaamheidslening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden.
  6. Bij de offerte ontvang je een uitgebreide toelichting en de Algemene Voorwaarden voor Geldleningen van SVn. SVn brengt je 2% afsluitkosten over de lening in rekening. (Pakt de toetsing negatief uit, dan ontvangt je een afwijzingsbrief van uw gemeente.)
  7. Zodra je de offerte hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, ontvang je van SVn bericht over de verdere afwikkeling van jouw lening.
  8. Meestal volstaat een onderhandse akte. Je hoeft dan niet naar de notaris. De onderhandse akte ontvang je voor ondertekening rechtstreeks van SVn. Wordt jouw lening wél vastgelegd in een notariële akte, dan stuurt SVn de benodigde stukken naar de notaris.
  9. Direct nadat je de onderhandse of de notariële akte hebt ondertekend is het leningsbedrag beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaal je elke maand – via automatische incasso – het afgesproken bedrag aan rente aan SVn.
  10. Jouw leningsbedrag wordt ondergebracht in een Bouwkrediet. Een Bouwkrediet omvat alle geldbedragen die voor de financiering van jouw project nodig zijn, zoals jouw Duurzaamheidslening, jouw eigen geld en/of subsidie(s). De declaraties van bedrijven die jouw project uitvoeren dien je in bij uw gemeente. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit. Over een tegoed op jouw Bouwkrediet ontvang je van SVn rentevergoeding. Het Bouwkrediet stopt zodra jouw project klaar is. SVn verrekent daarna met jou de eventuele tegoeden of tekorten.

Afspraak maken met een Starterscoach

Duurzaamheidslening - Tegen aantrekkelijke voorwaarden en een zeer lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan de woning