Berekening Starterslening

STAP 1: Afstemmen verwervingskosten

Bepaal de verwervingskosten en stem af of deze passen binnen de grens van de gemeenteregeling en of meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan.

Bestaande bouw: koopsom (+ eventueel verbeterkosten) + 12%
Nieuwbouw: koop-/aanneemsom (+ eventueel meerwerk) + 8%

STAP 2: Berekenen maximale NHG lening

Genormeerde marktconforme NHG-lening

Bereken de verstrekking van de NHG lening via de sneltoets van NHG. Je vult dan het inkomen en de 15-jaars toetsrente van SVn in en neem 95% van de uitkomst.

STAP 3: Bepalen van de ongecorrigeerde Starterslening

De verwervingskosten (financieringsbehoefte) minus de genormeerde marktconforme NHG-lening is de ongecorrigeerde Starterslening.

[STAP 3] Ongecorrigeerde Starterslening = [STAP 1] - [STAP 2].

STAP 4: Bepalen van de hoogte van de Starterslening

Neem de maximale Starterslening van de gemeente.

  1. Indien de ongecorrigeerde Starterslening [STAP 3] lager is dan het maximum van de gemeeente → Starterslening = de ongecorrigeerde Starterslening.
  2. Indien de ongecorrigeerde Starterslening [STAP 3] hoger is dan het maximum van de gemeente → Starterslening = de maximale Starterslening van de gemeente.

Let op:
• Vermogen boven de vrijstellingsgrens in box III kan invloed hebben op de hoogte van de Starterslening omdat dit in mindering wordt gebracht op de financieringsbehoefte.
• Woonquote verschillen kunnen leiden tot afwijkingen.

Omdat de berekening (rekenvoorbeeld) van de Starterslening omvangrijk en lastig is, helpen wij je graag samen te bepalen of je in aanmerking komt voor de Starterslening en bij het bepalen van de maximale hoogte van de Starterslening.

Proefberekening Starterslening aanvragen.

Starterslening - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!

Afspraak maken met een Starterscoach

Proefberekening Starterslening - Direct online jouw maximale Starterslening laten berekenen