Welke bijlagen zijn noodzakelijk?

DOWNLOAD Checklist Starterslening

Gegevens over je identiteit
 • Identiteitsbewijs (Paspoort, Europese identiteitskaart of vreemdelingendocument, géén rijbewijs). Het gedeelte met de handtekening moet duidelijk zichtbaar zijn.
Gegevens over je (post)bankrekening
 • Een kopie van een recent bankafschrift van de op het aanvraagformulier opgegeven (post)bankrekening(en) voor de automatische incasso.
Als je aangifte Inkomstenbelasting (IB) doet

Indien de aanvraag vóór 1 juli van het lopende jaar door de SVn wordt ontvangen:

 • Aangifte en de aanslag IB over het kalanderjaar dat 2 jaar voorafgaat aan het huidige jaar (aanvraag ontvangen in mei 2009: aangifte en aanslag IB over 2007).

Indien de aanvraag ná 1 juli van het lopende jaar door de SVn wordt ontvangen:

 • Aangifte en de aanslag IB over het vorige kalanderjaar (aanvraag ontvangen in oktober 2009: aangifte en aanslag IB over 2008).
Als je geen aangifte IB doet

Indien de aanvraag vóór 1 juli van het lopende jaar door de SVn wordt ontvangen: 

 • Verklaring IB-60 formulier over het kalanderjaar dat 2 jaar voorafgaat aan het huidige jaar (aanvraag ontvangen in mei 2009: IB-60 formulier over 2007).

Indien de aanvraag ná 1 juli van het lopende jaar door de SVn wordt ontvangen: 

 • Verklaring IB-60 formulier over het vorige kalenderjaar (aanvraag ontvangen in oktober 2009: IB-60 formulier over 2008).
Als je in loondienst bent
 • Werkgeversverklaring (waarvan één origineel) volgens NHG-model.
 • Recente salarisstrook (niet ouder dan 2 maanden).
 • Indien je korter dan 2 maanden in dienst bent, bij een tijdelijke aanstelling of indien je nog in een proeftijd zit: een aanstellingsbrief van je werkgever.
 • Indien inkomen wordt genoten uit een flexibele arbeidsrelatie, zoals seizoenswerk, uitzendwerk, werk als oproep- of invalkracht of werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij geen verklaring voortzetting dienstverband wordt afgegeven: (1) jaaropgaven van de afgelopen 3 kalenderjaren en (2) een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat inkomen wordt genoten uit een flexibele arbeidsrelatie.
Als je inkomsten hebt uit een uitkering
 • Het laatste toekenningsbesluit van de uitkering.
 • De meest recente afrekening van de uitkering.
Als je de leeftijd van 56 jaar hebt bereikt
 • Opgave van het te bereiken pensioeninkomen.
Als je zelfstandig ondernemer bent
 • Jaarrapporten (balans, verlies- en winstrekening en toelichting) van de afgelopen 3 jaar, opgemaakt door een erkend bureau.
 • Aangifte InkomstenBelasting (IB) van de afgelopen 3 jaar, inclusief de bijlagen.
Als je DGA van een vennootschap bent
 • Dezelfde gegevens als iemand die in loondienst is (zie hiervoor).
 • Jaarrapporten (balans, verlies- en winstrekening en toelichting) van de afgelopen 3 jaar, opgemaakt door een erkend bureau.
 • Aangifte InkomstenBelasting (IB) van de afgelopen 3 jaar, inclusief de bijlagen.
Als er sprake is van een verhuurd pand
 • Exploitatieoverzicht en exploitatieprognose.
 • Belastingaangiften van de afgelopen 3 jaar, inclusief de bijlagen.
 • Bij ingrijpende verbeteringen een nieuwe puntentelling of een opgave door een makelaar van de jaarlijkse huuropbrengst.
Als je gescheiden bent
 • Het echtscheidingsvonnis van de rechtbank.
 • Het echtscheidingsconvenant of de akte van scheiding en deling.
 • Het bewijs van inschrijving in het register van huwelijken en echtscheidingen.
Gegevens over het te financieren object
 • Bij bestaande bouw: de (voorlopige) koopovereenkomst.
 • Bij nieuwbouw: de koop-/aanneemovereenkomst.

Afspraak maken met een Starterscoach

Proefberekening Starterslening - Direct online jouw maximale Starterslening laten berekenen