Gezinsomstandigheden

Vaak gestelde vragen over gezinsomstandigheden

Ik ga samenwonen maar koop (en financier) de woning alleen?

Je dient ten allen tijden jouw partner/medebewoner op te geven bij de aanvraag, ook al is deze geen partij bij de koop of financiering.

Mijn medebewoner heeft geen inkomen, welke informatie heb ik nodig voor de aavraag?

Ook de bewijsstukken/gegevens van jouw (toekomstig) medebewoner heeft SenterNovem nodig om de bijdrage te kunnen bepalen. Indien jouw medebewoner geen inkomen heeft, hoeft er geen inkomensverklaring te worden meegezonden.

Mijn medebewoner heeft geen permanente verblijfsstatus, heeft dat invloed op de aanvraag?

Conform NHG hoeft jouw medebewoner geen inkomensgegevens te overleggen. Wel moet jouw medebewoner vermeld worden op de aanvraag.

Mag ik na verloop van tijd wel samenwonen?

Dat mag, je dient dit via het mutatiefomulier 2009 schriftelijk door te geven. Dit verandert niets aan de Koopsubsidie. 

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
WoningSubsidie - Koopsubsidie: de veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!