Hertoetsing

De Starterslening na de eerste 3 jaar

De offerte van de Starterslening is zo opgesteld dat je na een renteloze en aflossingsvrije periode van 3 jaar in principe de volledige maandlast (rente + aflossing op basis van een annuïteiten lening) over de lening gaat betalen.

Samen met jouw bepalen wij of jouw inkomen op dat moment nog ontoereikend is om de volledige maandlast te kunnen betalen, vervolgens kunnen wij bij SVn een hertoetsing voor je aanvragen.

Herzieningsdatum

Uiterlijk 3 maanden vóór de herzieningsdatum krijg je bericht van de SVn om je eraan te herinneren dat je een hertoetsing kunt aanvragen. De aanvraag voor de hertoetsing moet uiterlijk 2 maanden vóór de herzieningsdatum zijn gedaan. Zo niet dan ga je de maandlast volledig betalen!

Hertoetsing

Bij de hertoetsing wordt de maandlast van de Starterslening door SVn aangepast aan het dan actuele huishoudinkomen. Je ontvangt vervolgens uiterlijk 1 maand vóór de herzieningsdatum een brief van SVn met daarin de verschuldigde maandlast in de volgende periode. De hertoetsmomenten zijn na het 3de, 6de, 10de en 15de jaar. Vanaf het moment dat je de volledige maandlast over de Starterslening betaalt, vindt er verder geen hertoetsing meer plaats.

Als uit de 4e (en laatste) hertoets in het 15e jaar blijkt dat jouw inkomen nog niet toereikend is, blijft de dan vast te stellen maandtermijn voor de gehele resterende looptijd van toepassing. Aflossing vindt dan uitsluitend plaats bij verkoop van de woning of na 30 jaar.

Starterslening - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!

Afspraak maken met een Starterscoach

Starterslening - GRATIS extra lening gudurende minimaal 3 jaar