Hypotheek

Vaak gestelde vragen over de hypotheek

Hoe hoog mag de hypotheek maximaal zijn?

Het maximale bedrag dat jouw hypotheek mag bedragen om in aanmerking te komen voor de Koopsubsidie (eigenwoningbijdrage) wordt elk jaar door SenterNovem vastgesteld. Klik hier voor de actuele cijfers.

Mag ik de verbeteringskosten van de woning meefinancieren?

Conform de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mag je de kosten voor kwaliteitsverbetering meefinancieren, mits je het door SenterNovem voor dat jaar maximaal gestelde hypotheekbedrag niet overschrijdt.

Mijn bank wil mij geen lening verstrekken, wat nu?

Je bent vrij in jouw financieringskeuze. Onze Erkend StartersCoach kan jou helpen met het vinden van een voor jou geschikte hypotheek.

Kan ik de hypotheek afsluiten indien ik nog niet weet of ik voor Koopsubsidie in aanmerking kom?

Wij vragen bij de door jouw gekozen geldverstrekker een hypotheekofferte aan voor het volledige gewenste bedrag en laten de NHG daar in opnemen. De geldverstrekker doet op dit moment nog niet de definitieve NHG-toets (omdat je de Koopsubsidie (een eigenwoningbijdrage) nodig hebt om over het volledige bedrag NHG te krijgen).

Verder laten we in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen voor het geval je de financiering (en ook de eigenwoningbijdrage) niet rond krijgt. Nadat je van SenterNovem de beschikking hebt ontvangen met daarin de hoogte van de bijdrage, kan de geldverstrekker de definitieve NHG-toets doen.

Mag iemand garant staan voor mijn lening?

In de voorwaarden van de NHG (norm 1.4) is bepaald dat borgstelling NIET is toegestaan.

Mag een deel van de hypotheek aflossingsvrij zijn?

Ja, volgens de voorwaarden van de NHG mag maximaal 50% van de totale waarde van de woning (inclusief verbouwing/verbetering) aflossingsvrij zijn.

Ik krijg geen hulp bij de aanvraag Koopsubsidie, wat nu?

Je kunt altijd bij ons terecht voor hulp. Onze Erkend StartersCoach begeleid voor jou het gehele traject van de aanvraag van de Kopsubsidie en de aanvraag van de hypotheek onder NHG.

Ik koop alleen, moet ik wel mijn partner opgeven?

Ja. Indien je de woning alleen financiert, maar je gaat wel samenwonen, moet je ten allen tijden jouw partner of medebewoner opgeven bij de aanvraag van de Koopsubsidie.

Mag ik mijn hypotheek oversluiten?

Om in aanmerking te (blijven) komen voor de Koopsubsidie, dient ten allen tijden te worden voldaan aan de eisen die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt met betrekking tot de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Je zou dus, voordat je jouw hypotheek gaat oversluiten, opnieuw een aanvraag voor NHG moeten doen. Nadat die gehonoreerd is, bestaat geen beletsel voor het voortzetten van de subsidie. NHG is, met andere woorden, een harde eis voor het verkrijgen danwel voortzetten van de Koopsubsidie.

Mag ik de hypotheek tussentijds verhogen?

Ja, dat mag. Echter, bij de herberekening van de Koopsubsidie (iedere 5 jaar) wordt GEEN rekening gehouden met de verhoging.

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
WoningSubsidie - Koopsubsidie: de veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!