Tien hypotheektips om te onthouden

TIP 1: Subsidieregelingen

Kom je ervoor in aanmerking, maak dan gebruik van bijvoorbeelde de Starterslening, Koopsubsidie of één van de vele andere subsidieregelingen.

Laat je door ons voorrekenen of je in aanmerking komt voor één van de bestaande subsidieregelingen.

TIP 2: Onafhankelijk hypotheekadviseur

Neem contact op met een onafhankelijk hypotheekadviseur

Laat eerst je financiële mogelijkheden inventariseren door een bij ons aangesloten onafhankelijk hypotheekadviseur (Starterscoach) voordat je een bod op een woning uitbrengt.

TIP 3: Ontbindende voorwaarden in koopcontract

Laat in het koopcontract  ontbindende voorwaarden opnemen die het mogelijk maken om zonder boete af te zien van de koop.

Enkele voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  • Je krijgt de financiering niet rond.
  • Je krijgt geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie.
  • Je krijgt geen financiering met de benodigde subsidieregeling.
  • Je verkrijgt geen woonvergunning van de gemeente.
  • De bouwkundige keuring geeft aanleiding om van de koop af te zien.

Neem met ons contact op, welke ontbindende voorwaarden op te nemen in het koopcontract?

TIP 4: Vergelijk rente en voorwaarden

Vergelijk niet alleen de hypotheekrente van verschillende aanbieders, maar let vooral op de daarbij geldende voorwaarden.

Kortingen geven een lagere hypotheekrente maar daartegenover vaak ook extra voorwaarden en beperkingen. Deze extra voorwaarden en beperkingen kunnen vervolgens ertoe leiden dat je uiteindelijk toch duurder uit bent gedurende de gehele looptijd van de hypotheek.

TIP 5: Breed informeren

Laat je bij de keuze voor een geldverstrekker breed informeren.

Kies niet voor de oplossingen van één geldverstrekker, maar laat je door een bij ons aangesloten onafhankelijk deskundige (Starterscoach) helpen om samen met jou de beste oplossing uit de markt te halen. Een hypotheek is maatwerk, dus ga niet in zee met een adviseur die reeds na één uur een offerte meegeeft.

TIP 6: Renterisico

Neem niet al te grote risico's door voor een (te)korte rentevastperiode te kiezen.

Door bij een lage hypotheekrentestand voor een (gewenste) lange rentevastperiode te kiezen, wordt extra zekerheid verkregen voor stabiele maandlasten. Diverse geldverstrekkers bieden zelfs de mogelijkheid de rente voor dertig jaar vast te zetten.

In het algemeen geldt: ‘Neem nooit al te grote risico’s in ruil voor alleen maar een lage maandlast’. Heb je opgroeiende kinderen of zijn er kinderen op komst, kies dan mogelijk voor een rentevastperiode die je gedurende ‘die duurdere kinderperiode’ beschermt tegen een mogelijke hoge rentestijging en de daarmee gepaard gaande lastenverzwaring.

TIP 7: Beleggingsrendementen

Laat je niet te snel verlijden door voor een belegging te kiezen.

Realiseer je, dat hoe hoog rendementen van een belegging in het verleden ook zijn geweest, ze géén garantie voor de toekomst bieden!

TIP 8: Toepassen van eigen middelen

Beschik je over eigen middelen neem dan de overweging deze in een bijzondere vorm in te brengen.

Indien je de beschikking hebt over (voldoende) eigen middelen, kun je overwegen gebruik te maken van één van de (elders op de website beschreven) 'bijzondere constructies',. Door hiervan gebruik te maken kunnen lagere maandlasten ontstaan.

TIP 9: Internetaanbiedingen

Pas op voor lucratieve internetaanbiedingen!

Ga niet zomaar in op online aanbiedingen van internetaanbieders. Hiermee wordt doorgaans de laagste prijs bereikt die later duurkoop kan blijken te zijn. Een online aanbieder is verder zelden in staat om maatwerk te leveren! 

Tip 10: Hogere hypothecaire inschrijving

Hoger inschrijven bespaart mogelijk notariskosten.

Laat de hypotheek tegen een hoger bedrag inschrijven bij de notaris. Indien in de toekomst gewenst is extra hypotheek op te nemen, hoeft niet opnieuw de gang naar de notaris te worden gemaakt (dus een besparing van opnieuw te betalen notariskosten).


Afspraak maken met een Starterscoach

WoningSubsidie - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!