Inkomen & Vermogen

Vaak gestelde vragen over Inkomen & Vermogen

Ik krijg op het subsidieadres een medebewoner. Moet ik ook bewijsstukken omtrent zijn/haar inkomen insturen?

Ja, ook de bewijsstukken van jouw (toekomstig) medebewoner hebben wij nodig om de bijdrage te kunnen bepalen. Indien jouw medebewoner geen inkomen heeft, hoeft er geen inkomensverklaring te worden meegezonden.

Ik heb meerdere werkgevers, moet ik dan ook meerdere werkgeversverklaringen toezenden?

Ja, voor de bepaling van het toetsinkomen zijn de werkgeversverklaringen van alle werkgevers van jou en jouw eventuele medebewoner nodig. 

Wordt gecontroleerd of ik alle werkgeversverklaringen heb ingezonden?

Ja, bij verschillende instanties wordt nagegaan hoeveel werkgevers je hebt en of dit correspondeert met het aantal door jou ingezonden werkgeversverklaringen.

Welke bewijsstukken moet ik verstrekken als er sprake is van alimentatie?

Je dient een kopie van het echtscheidingsvonnis of –beschikking of overeenkomst beëinding geregistreerd partnerschap en kopie (echt-) scheidingsconvenant (indien opgemaakt) met jouw aanvraag mee te sturen.

Ik heb een (niet blijvende of blijvende) sociale uitkering, wat nu?
Niet blijvend
Jouw inkomen wordt bepaald aan de hand van de beschikking tot toekenning van de uitkering. Je dient deze beschikking mee te sturen bij jouw aanvraag. Omdat het inkomen hiervan niet blijvend is, wordt bij de berekening van de bijdrage uitgegaan van het sociaal minimum waarop voor het desbetreffende huishouden recht bestaat vanaf het moment dat de uitkering niet meer zeker is.
 
Blijvend
Jouw inkomen wordt bepaald aan de hand van de beschikking tot toekenning van de uitkering. Je dient deze beschikking mee te sturen bij jouw aanvraag. Dit bedrag wordt omgerekend naar een jaarinkomen voor de berekening van de bijdrage.
 
Is de Koopsubsidie (eigenwoningbijdrage) belastingvrij?

Ja, deze is volledig belastingvrij.

Wat is het maximum inkomen?

Naarmate je meer verdient, zal de Koopsubsidie lager worden vastgesteld. Als jouw inkomen voldoende is om de woning zelf te financieren op basis van de normen van de NHG, zal de Koopsubsidiebijdrage uiteindelijk op nihil uitkomen.

Mijn ouders willen een deel bijdragen. Mag dit?

Ja, dit mag, indien het onder de voorwaarden van de NHG blijft vallen. Jouw ouders mogen bijvoorbeeld NIET garant (borg) staan voor de hypothecaire lening.

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
WoningSubsidie - Koopsubsidie: de veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!