Koopsubsidie (of Eigenwoningbijdrage)

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor Koopsubsidie. Het budget voor de eigenwoningbijdrage is op 29 maart 2010 overschreden.

Starters op de woningmarkt met een laag inkomen moeten ook de keuze hebben tussen een huur- en een koopwoning. Voor hen is de koopsubsidie (Eigenwoningbijdrage) in het leven geroepen. De subsidie maakt het voor mensen met een bescheiden salaris toch mogelijk om een woning te kopen en de lasten dragelijk te houden. Het jaarlijks budget is hiervoor beperkt. Het kan dus voorkomen, dat de subsidiepot op is bij een aanvraag!

Wet bevordering eigenwoningbezit

Per 1 januari 2007 is een verruiming in de Wet bevordering eigenwoningbezit, hierna te noemen: koopsubsidie, in werking getreden. Door de verruiming van deze wet, komen nu meer mensen in aanmerking voor koopsubsidie.

Doel van koopsubsidie

De koopsubsidie heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen. Daarnaast biedt deze wet (financiƫle) zekerheid, die het kopen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken.

Bronvermelding

De aangeboden informatie is afkomstig van de site van SenterNovem. SenterNovem voert de Koopsubsidie uit in opdracht van het Ministerie van VROM. 

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
Starters op de woningmarkt lopen subsidie mis