Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)

Maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) is een vorm van verkoop door de corporatie (soms met korting) aan de huurder, waarbij deze met de koper afspreekt de woning bij (door)verkoop als eerste aan te bieden aan de corporatie. Daarbij wordt de winst of het verlies gedeeld. De corporatie beslist daarna of de woning opnieuw verkocht wordt aan een volgende koper of opnieuw wordt verhuurd.

De regeling kent 4 belangrijke kenmerken

1. Lage(re) financieringslasten.

Zolang je als eigenaar in de woning woont, heb je het grote voordeel dat je een lage(re) koopsom hebt betaald. Hierdoor zijn ook de hypotheeklasten lager, elke maand weer. En daar heb je jaren lang geldelijk voordeel van.

2. Terugkoopgarantie

De woning kan niet vrij worden verkocht. Ongeacht of de marktprijzen stijgen of dalen, bij verkoop moet de woning worden aangeboden aan de corporatie. De corporatie kan zich daar niet aan onttrekken; ook bij een gedaalde markt moet de corporatie de woning terugkopen. Dat geeft je als koper de zekerheid dat je hierin geen risico's draagt en bij verkoop geen verkoopkosten hoeft te maken.

3. Beperking van de prijsstijging of prijsdaling

De prijs waarvoor de corporatie de woning moet terugkopen wordt berekend volgens een bepaalde formule. In hoofdlijn komt die er op neer dat de winst en het verlies gedeeld worden tussen de verkoper en corporatie.

4. Volledige vergoeding waardestijging bij woningverbetering

De eigenaar ontvangt altijd de waardeverhoging van verbeteringen die men heeft aangebracht. De taxateur die bij verkoop van de woning de waarde van de woning vaststelt, bepaalt ook de waarde van de aangebrachte verbeteringen. Dat laatste bedrag wordt geheel aan de eigenaar vergoed, dus niet gedeeld door beide partijen.

De bronvermelding

Bronvermelding MGE

De op onze website aangeboden informatie is afkomstig van het Ministerie van VROM.


Afspraak maken met een Starterscoach

WoningSubsidie - Alles over subsidiemogelijkheden voor de aankoop van je eerste woning