Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Om het kopen van een woning eenvoudig en aantrekkelijk te maken heeft het WoningBedrijf Rotterdam (WBR) de koopvorm 'Maatschappelijk Verantwoord Eigendom' (MVE) geïntroduceerd.

MVE biedt kopers een aantal garanties.

Geen zorgen over ‘groot’ onderhoud
Normaal gesproken is de eigenaar van een woning verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning en de kosten daarvan. Voor woningen die via MVE worden verkocht, blijft het WBR echter het zogenaamde planmatig onderhoud verzorgen. Je kunt dan onder meer denken aan het onderhoud aan daken, dakgoten, gevels en gemeenschappelijke installaties. Het WBR zorgt ervoor dat de delen van uw woning die onder planmatig onderhoud vallen, goed worden onderhouden.
 
Voor het planmatig onderhoud betaalt iedere eigenaar maandelijks een vast bedrag aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). De hoogte van jouw bijdrage voor het planmatig onderhoud wordt bij de koop vastgesteld voor 10 jaar. Jaarlijks wordt het bedrag aangepast aan de gemiddelde prijsstijging. De voordelen zijn duidelijk: je hebt geen zorgen over een groot deel van het onderhoud én de kosten blijven overzichtelijk!
 
Altijd een koper voor jouw woning
Wanneer je na verloop van tijd besluit jouw woning te verkopen, ben je altijd zeker van een koper. Je verkoopt jouw woning namelijk verplicht terug aan het WBR. Dit heeft als voordeel dat je niet maanden in onzekerheid hoeft te zitten of je jouw woning wel kwijtraakt. Het WBR koopt gegarandeerd binnen 3 maanden jouw woning terug.
 
Kortom, met MVE loopt je minder risico bij de verkoop van jouw woning. Bij terugverkoop aan het WBR wordt jouw woning door een onafhankelijke deskundige getaxeerd. De taxateur stelt de marktwaarde van de woning vast.
 
Minder risico bij verkoop
Wanneer je jouw woning terugverkoopt aan het WBR, kan de waarde van jouw woning hoger of lager zijn dan het bedrag waarvoor je jouw woning hebt gekocht. Bij het verkopen van jouw woning kun je dus winst maken maar ook verlies lijden. Het WBR deelt dat risico met jou. Volgens de koopvorm MVE deel je namelijk de waardeverandering als volgt met het WBR:
 
Optie 1: MVE-A
Optie 2: MVE-C
 
Zekerheid en korting
Het is belangrijk dat je jouw woning en inboedel goed verzekert. Wanneer je nu een woning huurt, heb je waarschijnlijk al een inboedelverzekering. Als eigenaar van een woning is het ook van belang dat je verzekerd bent tegen schade aan de woning zelf; de zogenaamde opstalverzekering.
 
Omdat het WBR al zijn woningen tegen dit risico heeft verzekerd, laat het WBR de verzekering van MVE-woningen meelopen tegen een aanzienlijke korting. Je profiteert daarvan mee. Je hoeft dus geen nieuwe opstalverzekering af te sluiten én je betaalt een voordelige premie.
 
Het bedrag dat je aan premie moet betalen voor de opstalverzekering, wordt opgeteld bij het maandelijkse bedrag voor planmatig onderhoud en afgerekend met de VvE.
 

De bronvermelding

Bronvermelding MVE

De op onze website aangeboden informatie is afkomstig van de website van het  WoningBedrijf Rotterdam (WBR). Het WBR is een van de grootste woningcorporaties van Rotterdam. Het WBR beheert vooral huurwoningen.

Het WBR vindt het belangrijk dat mensen kunnen kiezen of ze in een huur- of koopwoning willen wonen. Daarom is het WBR een aantal jaar geleden begonnen met het verkopen van huurwoningen.

Het WBR biedt eerst eigen huurders de kans om hun woning te kopen. Daarna komen andere geïnteresseerden in aanmerking. De opbrengsten investeert het WBR in zijn andere woningen, om het woningbezit te verbeteren. Zo worden kopers én huurders er beter van.
 


Afspraak maken met een Starterscoach

WoningSubsidie - Alles over subsidiemogelijkheden voor de aankoop van je eerste woning