Stappenplan aanvraag Starterslening SVn

Met behulp van een stappenplan begeleiden wij je naar de totale financiering van jouw woning. Deze financiering bestaat uit een normale hypotheek met NHG bij een geldverstrekker naar keuze en de Starterslening van de SVn.

STAP 1: Contact opnemen

Neem contact met ons op en wij informeren bij jouw gemeente of je voor de Starterslening in aanmerking komt en of er nog budget voorradig is. Samen vullen we het Informatieformulier VROM Starterslening in.

STAP 2: Aanvraagformulier invullen en versturen

Bij positieve beoordeling door de gemeente ontvang je het aanvraagformulier Starterslening. Samen vullen we het SVn aanvraagformulier voor de Starterslening in. Vervolgens versturen van het aanvraagformulier voorzien van alle gevraagde gegevens en bijlagen naar de SVn.

STAP 3: Verwerken van de toewijzingsbrief

Ontvangst toewijzingsbrief van de gemeente. Hierin staat het bedrag, de looptijd en het rentepercentage van uw starterslening. De brief vermeldt ook voorwaarden waaraan je moet voldoen om de starters-lening uitbetaald te krijgen. Voor jouw hypotheek bij de bank gelden ook een aantal voorwaarden. Neem hiervoor de toewijzingsbrief mee.

STAP 4: Hypotheekofferte aanvragen bank

Voor het resterende bedrag (aankoopkosten woning -/- het bedrag van de starterslening) vragen wij een hypotheek voor je aan bij de bank. Vervolgens brengt de bank een hypotheekofferte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.

STAP 5: Hypotheekofferte aanvragen SVn

Een kopie van deze hypotheekofferte sturen wij naar de SVn. Vervolgens ontvang je van de SVn een offerte voor uw Starterslening. Daarbij ontvang je een uitgebreide toelichting op de Starterslening en de Algemene Bepalingen voor Geldleningen van SVn, hierin zijn de leningvoorwaarden opgenomen.

STAP 6: Definitieve afhandeling

Zodra je de offerte van de SVn hebt geaccepteerd en je aan alle voorwaarden hebt voldaan, ontvang je van de SVn bericht over de verdere afwikkeling van jouw starterslening.

Toelichting op het stappenplan:

1: Voorbereiding

Samen stellen we vast of je in aanmerking komt voor een Starterslening via de SVn. De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor een lening bij de SVn. Wij helpen je de aanvraag op te stellen. In een vroeg stadium dienen we hiervoor met de gemeente voor je in overleg te treden.

2: Toewijzingsbrief

Wanneer de gemeente akkoord gaat met het door ons opgesteld plan, stuurt zij je een toewijzingsbrief. Hierin staat het bedrag dat je kunt lenen met rentepercentage en de looptijd, de eventueel benodigde borgstelling en de andere voorwaarden. Tegelijk met de toewijzingsbrief ontvangt je: een aanvraagformulier voor de lening bij SVn, inclusief checklist, een modelwerkgeversverklaring NHG en een brochure met toelichting.

3: Aanvraagformulier SVn

Wij vullen samen het aanvraagformulier in en voegen er de ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (bij particulieren in loondienst) en kopieën van andere, voor de behandeling van jouw aanvraag benodigde stukken. Het ondertekende aanvraagformulier sturen wij met de bijlagen naar SVn. SVn behandelt de aanvraag en toetst deze zonodig aan de normen voor de Nationale Hypotheek Garantie of voor de Gemeentegarantie.

4: SVn-financieringsplan

Wanneer je in aanmerking komt voor een lening van SVn, ontvang je één offerte voor alle leningdelen: het SVn Financieringsplan. Het SVn Financieringsplan omvat een 'hoofdofferte' en één of meer specificaties, afhankelijk van het aantal leningdelen. De hoofdofferte vermeldt de essentiële kenmerken van de lening(en); in één oogopslag overzie je de belangrijkste zaken, zoals jouw totale leningbedrag, jouw maandelijks te betalen lasten en de gegevens van het pand of object waarvoor je de lening hebt afgesloten.

5: Akte

Zodra SVn het SVn Financieringsplan ondertekend van je heeft terugontvangen en alle bijbehorende stukken binnen zijn (waaronder een eventueel garantiebesluit), stuurt SVn je een acceptatiebrief. Hierin berichten zij je onder meer over de wijze waarop de overeenkomst getekend kan worden. Meestal wordt de lening vastgelegd in een notariële akte. SVn maakt in dat geval de stukken op en stuurt ze naar de notaris. Met de notaris maak je een afspraak voor het passeren van de akte. Soms is een onderhandse akte voldoende. Je ontvangt dan rechtstreeks van SVn een akte ter ondertekening. Wij begeleiden wij je tijdens het passeren van de akte(s) bij de notaris.

6: Uitbetaling en bouwkrediet

Na het tekenen van de akte betaalt SVn de lening uit. Dit kan op twee manieren:

  • Rechtstreeks
  • Via storting in een bouwkrediet

De gemeente bepaalt de methode van uitbetaling. Het bouwkrediet wordt vooral gebruikt bij de financiering van een bouwproject. Het kan dan gaan om onderhoud of renovatie, maar ook om nieuwbouw. In het bouwkrediet komen alle benodigde financiële middelen. Deze kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen; niet alleen de lening die je via SVn ontvangt, maar ook eigen geld of subsidie. Aan de hand van nota's van de aannemer en anderen betaalt SVn het geld uit.

Klik hier voor de benodigde bijlagen.


Afspraak maken met een Starterscoach

Proefberekening Starterslening - Direct online jouw maximale Starterslening laten berekenen