WoningSubsidie

Indien je in aanmerking komt voor een lening onder NHG, kun je onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een aanvullende subsidieregeling:

Koopsubsidie
De Wet Bevordering Eigen Woningbezit (hierna te noemen Koopsubsidie)
Deze wet heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen. De Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken.
 
De subsidie is afhankelijk van het toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het bruto jaarinkomen plus dat van een eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate je meer verdient, zal de subsidie minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van de hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgesteld.
 
Algemene voorwaarden
Voor de Koopsubsidie gelden vanaf 1 januari 2009 in ieder geval de volgende voorwaarden:
  • Men is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt; 
  • Men is geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt; 
  • De eigenaar wordt ook zelf bewoner van de woning; 
  • Het vermogen is niet hoger dan € 20.315,- (en niet hoger dan € 40.630,- als men een fiscale partner heeft); 
  • De koopsom mag niet meer bedragen dan € 163.625,-; 
  • De hypotheek mag niet meer bedragen dan € 176.715,-;  
  • Koopsubsidie wordt alleen toegekend in combinatie met een lening met NHG. Men profiteert zodoende ook nog eens van de voordelen van de NHG. De koopsubsidie kan worden aangevraagd bij de geldverstrekker die de hypotheek verstrekt;
  • De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar;
  • Een aanvraag Koopsubsidie (zie hieronder) wordt binnen ongeveer twee weken afgerond met een voorlopige beschikking, waarvan de geldverstrekker een kopie ontvangt. De daarin vermelde contante waarde van de Koopsubsidie heeft de geldverstrekker nodig voor de aanvraag van de NHG.
  • Alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten, dienen uiterlijk op de datum van passeren te zijn afgelost en het contract/de contracten dienen te worden opgeheven.
Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk dat je voor de Koopsubsidie in aanmerking komt.
 
Budget
Voor het jaar 2009 is een beperkt budget beschikbaar gesteld. Als een aanvraag binnenkomt nadat het budget is uitgeput, wordt geen Koopsubsidie meer verstrekt.
 
Klik hier als je meer wilt weten over koopsubsidie, of neem contact met ons op.
 
Starterslening
De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt een product dat koopwoningen makkelijker bereikbaar maakt: de Starterslening.
 
De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor jou als koper. Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is, in ieder geval, de eerste 3 jaar renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar wordt, op basis van jouw dan geldende persoonlijke situatie, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden. Indien dit het geval is, wordt de starterslening aangepast aan jouw nieuwe, persoonlijke situatie. Voor de Starterslening wordt een 2e hypotheek gevestigd op de woning.
 
De Starterslening is in een beperkt aantal gemeenten mogelijk. Iedere gemeente stelt zelf de voorwaarden vast om in aanmerking te komen. De aanvrager moet echter altijd een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie.
 
Klik hier voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten, de voorwaarden voor een Starterslening en de aanvraagprocedure.
 
NHG - Dé veiligste weg naar de voordeligste hypotheek

Afspraak maken met een Starterscoach

NHG - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!