De toetsing van Koopsubsidie

Proefberekening Koopsubsidie - Direct online een gratis proefberekening aanvragen

De subsidie is afhankelijk van je toetsinkomen, koopsom van de woning, hypothecaire leensom en leeftijd. Bij het bepalen van het toetsinkomen wordt naast het bruto jaarinkomen van de aanvrager ook het bruto jaarinkomen van de eventuele medebewoner meegeteld.

Vaststellen toetsinkomen

Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van bewijsstukken, die ook benodigd zijn voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In aansluiting op de NHG wordt er bij het bepalen van het toetsinkomen rekening gehouden met eventuele overige financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld alimentatie aan de ex-partner, jaarlijks erfpachtcanon en lopende kredieten en/of andere persoonlijke leningen. Deze financiële verplichtingen verlagen het toetsinkomen en hiermee ook de maximaal haalbare lening.

Vaststellen hoogte koopsubsidie

Op grond van onder andere het toetsinkomen zal de hoogte van de koopsubsidie worden vastgesteld. Er is geen maximum gesteld aan het toetsinkomen voor de koopsubsidie. Naarmate je meer verdient, zal de subsidie minder worden. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgesteld.

De hoogte van het inkomen bepaalt mede de hoogte van de subsidie. Iedere vijf jaar wordt bekeken of er nog recht bestaat op koopsubsidie.

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!

Afspraak maken met een Starterscoach

WoningSubsidie - Koopsubsidie: dé veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!