Uitbetaling Koopsubsidie

Vaak gestelde vragen over de uitbetaling van Koopsubsidie

Ik heb de beschikking voor de Koopsubsidie ontvangen, hoe verkrijg ik de bijdrage?

Nadat je een positieve beschikking hebt ontvangen, dien je binnen zes weken nadat de woning jouw eigendom is geworden, een kopie van de akte van levering en een kopie van de hypotheekakte naar SenterNovem op te sturen. Beide akten dienen te zijn gewaarmerkt en ondertekend door de notaris.

Wanneer kan ik de 1e uitbetaling Koopsubsidie verwachten?

Voor de behandeling van de aktes moet je rekening houden met een behandeltermijn van ongeveer 8 weken. SenterNovem betaalt uit aan het eind van elke maand. De bijdrage wordt met terugwerkende kracht uitbetaald vanaf de datum dat je recht hebt op de Koopsubsidie (eigenwoningbijdrage).

Vanaf welk moment heb ik recht op de Koopsubsidie?

Je hebt recht op de Koopsubsidie (eigenwoningbijdrage) vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum van de overdracht. Bijvoorbeeld: passeerdatum is 15 januari. Je hebt dan recht op de Koopsubsidie bijdrage vanaf 1 februari.

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
WoningSubsidie - Koopsubsidie: dé veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!