Vaak gestelde vragen

Hoe komt de hypotheekrente tot stand?

De hypotheekrente is opgebouwd uit verschillende elementen: 

  • Inkoopprijs van geld (Euribor)
  • Risico-opslag
  • Kostenopslag
  • Winstopslag
De Euribor
Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het rente tarief waartegen 57 Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Iedere werkdag om 11:00 Central European Time wordt het Euribor rente tarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers.
 
Er zijn 15 Euribor rentetarieven met allemaal een verschillende looptijd. Zo kennen we de 1, 2 en 3 weeks Euribor en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 maands Euribor.
 
De hoogte van de Euribor rente tarieven (en andere basisrente tarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.
 
Risico opslag
Een klein gedeelte van de rente is om het risico voor de geldverstrekker af te dekken, aangezien het om een hypothecair krediet gaat is dit percentage relatief laag. De risico opslag voor een hypothecair krediet is bij alle geldverstrekkers nagenoeg gelijk (verschil zal niet groter zijn dan 0,1%).
 
Kosten opslag
De kosten opslag is een post die de gemaakte kosten moet dekken voor het administratief afhandelen van de hypothecaire lening. Kosten opslag geeft ruimte voor kleine verschillen tussen geldverstrekkers. Alle geldverstrekkers werken echter al jaren aan hun efficiëntie en effectiviteit. In de praktijk zit hiertussen niet meer dan 0,2% verschil.
 
Winstopslag
Geldverstrekkers zijn commerciële bedrijven die uiteraard ook winst moeten maken. Hiervoor geldt echter dat door de toegenomen concurrentie ook deze verschillen minimaal zijn. (maximaal 0,2%)
 
Conclusie
Een geldverstrekker die op alle terreinen het hoogste scoort heeft een rente die maximaal 0,5% lager is dan de rente van de bank die het slechtst presteert in deze kostenstructuren. Het gaat dan uiteraard wel om hetzelfde hypotheekproduct met dezelfde executiewaarde als dekking en dezelfde looptijd.
 

Hypothecaire rentepercentages die lager zijn dan de Euribor rente zijn alleen mogelijk in combinatie met afname van andere producten. De reclames die stunten met percentages onder de Euribor rente zullen gekoppeld zijn aan een ander product (verzekering bijvoorbeeld) of een hogere rente op een later tijdstip.

Hoe werkt rentebedenktijd?

Aan het einde van een rentevastperiode dien je de rente opnieuw vast te zetten. Indien je een rentebedenktijd laat opnemen, krijg je voor het opnieuw vastzetten van de hypotheekrente een periode van bedenktijd. Afhankelijk van de afspraak met de geldverstrekker, heb je één of twee jaar de tijd om het moment van vastzetten te bepalen.

Waarop moet ik letten bij onderhandelingen over rente?

Je kunt een korting op de te betalen hypotheekrente aangeboden krijgen van een geldverstrekker. Wanneer je een rentekorting krijgt, kan het verstandig zijn te kiezen voor een lange rentevaste periode, je profiteert dan optimaal van de korting. Daarbij is ook van belang of je de korting mag blijven houden, wanneer je verhuist. 

Het verdient de aanbeveling goed op te letten bij kortingen. Na afloop van de rentevaste periode vervalt vaak de korting. Het kan zijn dat je dan opeens een dure rente gaat betalen. Wil je na afloop van de rentevaste periode een andere geldverstrekker inschakelen, dan krijg je te maken met aanzienlijke kosten. Denk hierbij aan: afsluitkosten, notariskosten en mogelijk boeterente. 

Steeds meer geldverstrekkers weten een korting op de te betalen hypotheekrente te bieden, echter vaak door aantrekkelijke voorwaarden weg te laten. Een hypotheek met gewijzigde voorwaarden kan aantrekkelijk zijn, maar het is raadzaam eerst uitgebreid je te laten informeren, alvorens akkoord te gaan.

Wat is de netto werkelijke rente?

De netto werkelijke rente is net als de effectieve rente een methode om hypotheeklasten te vergelijken. In de netto werkelijke rente wordt rekening gehouden met jouw maandlasten en worden maandlasten in de toekomst minder zwaar gewogen (vanwege inflatie). Hoe lager de netto werkelijke rente, hoe goedkoper de hypotheek. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat je gedurende een looptijd van 30 jaar bij dezelfde aanbieder blijft en de renteverschillen tussen aanbieders niet veranderen.

Wat is een dag- of venstertarief?

In kranten wordt regelmatig en overzicht gepubliceerd van de rentetarieven van geldverstrekkers. Het dag- of venstertarief is het tarief dat openbaar gemaakt wordt door de geldverstrekker. Bij een renteherzieningsdatum, gaat je rente vaak over op dit dag- of venstertarief.

Wat is een overbruggingskrediet?

Een (tijdelijke) lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van de toekomstige woning en de verkoop van de huidige woning. Hierbij wordt van de overwaarde van het huidige woning gebruik gemaakt. Na verkoop van de huidige woning wordt het overbruggingskrediet afgelost. Meer informatie. 

Wat is effectieve rente of bruto werkelijke rente?

In de effectieve rente zijn de afsluitprovisie en de betalingsvorm verrekend. Hierdoor is de effectieve rente een uitgangspunt voor jouw werkelijke hypotheeklasten. De 'Gedragscode Hypothecaire Financieringen' stelt het vermelden van de effectieve rente verplicht. Het doel hiervan is dat je makkelijker verschillende hypotheken kunt vergelijken. Voor de uiteindelijke vergelijking is de effectieve rente niet voldoende. Zaken als hypotheekrenteaftrek en premies voor levensverzekeringen worden niet verwerkt in de effectieve rente. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan (per maand of per kwartaal).

Wat is nominale rente?

De nominale rente is het deel van de totale hypotheek dat je jaarlijks betaalt. Je jaarlijkse lasten kun je eenvoudig uitrekenen door de nominale rente te vermenigvuldigen met het totale hypotheekbedrag. Hypotheekverstrekkers publiceren hun nominale rente en de nominale rente wordt standaard vermeld op jouw hypotheekofferte. De nominale rente is de feitelijke marktrente en wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatie-percentage. Door de inflatie te verwerken in de rente compenseert de kredietverlener de ontwaarding van het uitgeleende geld.

Wat is project- of arrangementsrente?

Soms worden bij bouwprojecten of hypotheekvormen speciale rentetarieven gehanteerd. Vaak betekend dit dat er een bepaalde korting wordt verrekend met jouw hypotheeklasten. Zodoende kom je (tijdelijk) op lagere rentelasten. Na het aflopen van de rentevaste periode betaal je het gewone rentetarief. Daarom kan een voordelig lijkende rente op termijn toch duurder uitvallen, omdat de gewone rente bij dezelfde aanbieder een stuk hoger ligt en overstappen extra kosten met zich meebrengt.


Afspraak maken met een Starterscoach

WoningSubsidie - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!