Vaak gestelde vragen over de Starterslening

Bij wie wordt de 1e hypotheek afgesloten?

De eerste hypotheek wordt bij een geldverstrekker naar keuze afgesloten. Overigens niet alle geldverstrekkers verstrekken een eerste hypotheek in combinatie met de Starterslening.

Bij wie wordt de Starterslening afgesloten?

De Starterslening wordt als tweede hypotheek bij de SVn afgesloten.

Heeft eigen vermogen invloed op de hoogte Starterslening?

Het eigen vermogen kan invloed hebben indien men uitkomt boven de vrijstelling in box 3. De vrijstelling in box 3 in 2009 is € 20.661,- per persoon. Per minderjarig en inwonend kind wordt dit bedrag verhoogd met € 2.762,-. Alles boven de vrijstellingsgrens wordt in mindering gebracht op de financieringsbehoefte.

Hoe werkt de Starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van je woning en het maximale bedrag dat je op basis van je inkomen bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de Starterslening hangt af van je inkomen, je eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

De Starterslening heeft een rentevastperiode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar betaal je geen rente en aflossing. Na het 3e jaar ga je rente en aflossing betalen als je inkomen toereikend is. Zo niet, dan kun je bij SVn een hertoets aanvragen en ga je een maandlast betalen die past bij het inkomen dat je op dat moment hebt.

Hoe wordt de hoogte van de Starterslening bepaald?

Dit wordt duidelijk door het volgende rekenvoorbeeld:

Inkomen: € 35.000,-
Koopsom van de woning: € 160.000,-
Bijkomende kosten: € 12.000,-
Benodigde hypotheek: € 172.000,-
Rentepercentage: 6%
Mogelijke hypotheek op basis van inkomen: € 137.000,-
De Starterslening is dan het verschil tussen de mogelijke en benodigde hypotheek, namelijk: € 35.000,- (172.000,- minus 137.000,-).

Let op: in de praktijk wordt voor de inkomenstoets uitgegaan van 95% van het inkomen. In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van 100%. Verder kan de gemeente een maximum stellen aan de hoogte van de Starterslening. Wij kunnen voor je berekenen hoe hoog jouw maximaal mogelijke hypotheek bedraagt op basis van je inkomen voor de NHG. Nadat wij dit bedrag berekend hebben, brengen wij dit bedrag in mindering op de benodigde hypotheek, waarna wij een juiste indicatie hebben van de hoogte van de Starterslening.

Hoe wordt de Starterslening uitbetaald?

Bestaande bouw

Nadat je de hypotheekakte voor jouw Starterslening hebt ondertekend, kan SVn het leningbedrag uitbetalen. Bij de aankoop van een bestaande woning wordt het hele bedrag in één keer aan de notaris uitbetaald.

Nieuwbouw

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is de hoofdsom van de Starterslening vaak lager dan de eerste termijn (grondkosten). SVn betaalt in dat geval de Starterslening ook rechtstreeks uit aan de notaris. In het geval dat de Starterslening hoger is dan de eerste termijn, wordt de rest van het bedrag bij SVn in een bouwkrediet gestort. Dit bedrag wordt dan gebruikt voor (gedeeltelijke) betaling van de tweede termijn. Je kunt deze betaling via ons opvragen. Dit kan door middel van een SVn declaratieformulier. Het bouwkrediet stopt zodra het laatste bedrag is uitbetaald.

Waarom doen nog niet alle gemeenten mee?

De gemeente moet hierin keuzes maken. Bovendien groeit het aantal gemeenten nog steeds en is de invoering van de Starterslening bij veel gemeenten nog in volle gang. Wij adviseren je daarom regelmatig onze website te bezoeken, zodoende de ontwikkelingen hierin te kunnen volgen. Antwoord: Dit is afhankelijk van het beleid en het budget van de gemeenten.

Waarom geeft de gemeente de Starterslening?

De huizenprijzen zijn de laatste jaren fors gestegen. Dit maakt het moeilijk voor Starters om een woning te kopen. Antwoord: Met de Starterslening wil de gemeente het voor woningzoekenden makkelijker maken om een woning te kopen.

Waarom is de Starterslening ontwikkeld?

Gemeenten kunnen Startende huishoudens tot een bepaald inkomen de mogelijkheid bieden om de woonlasten te verlagen door een lening met zeer gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen; de zogenaamde Starterslening. Antwoord: Door deze lening maakt de gemeente een koopwoning beter toegankelijk voor Starters op de koopwoningmarkt.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een verordening Starterslening. Hierin staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor een Starterslening in aanmerking te komen. Ook geeft de gemeente in de verordening aan wat maximale hoofdsom van de Starterslening is die je kunt krijgen.

Als je aan alle voorwaarden voldoet wijst de gemeente je de Starterslening toe. Dit gebeurt met een toewijzingsbrief. Hierin staat de hoofdsom, de looptijd en het rentepercentage (dat ingaat na 3 jaar) van je Starterslening. De brief vermeld ook de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de Starterslening uitbetaald te krijgen.

Wat doet de SVn?

De SVn verstrekt, namens de gemeente, de Starterslening. Ook verzorgt de SVn de afhandeling en de administratie van de leningen. Je leent dus via SVn geld van jouw gemeente.

Wie is het SVn?

De stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) is een onafhankelijke financiële partner van gemeenten. SVn is actief sinds 1996.

SVn beheert fondsen van individuele gemeenten bestemd voor regelingen en projecten op het gebied van wonen, stedelijke vernieuwing en de gebouwde leefomgeving. Namens de gemeenten verstrekt SVn 'zachte' stimuleringsleningen aan particulieren en professionele initiatiefnemers van projecten die bijdragen aan een betere woon- en leefkwaliteit. De Starerslening is daar een voorbeeld van. 

Wie geeft de Starterslening?

De gemeente bepaalt wie een Starterslening kan krijgen. De gemeente heeft een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Uit dit fonds verstrekt SVn namens de gemeenten leningen aan onder meer Starters op de koopwoningmarkt. Ook kan de Starterslening ingezet worden om het voor huurders mogelijk te maken de huurwoning te kopen. Antwoord: Een groeiend aantal gemeenten heeft een Startersregeling bij de SVn.

Proefberekening Starterslening - Direct online jouw maximale Starterslening laten berekenen