Verantwoord lenen

Dé veiligste weg naar verantwoord lenen

Je wilt een woning kopen. Als je zelf niet beschikt over de benodigde financiële middelen, is er de mogelijkheid om een hypothecaire lening af te sluiten. Maar past de lening die je wilt afsluiten wel in jouw persoonlijke budget? Samen met de StartersCoach kun je vaststellen of de lening ook voor jou verantwoord is.

Past de lening in jouw begroting?

Lenen kost geld door de rente die je moet betalen. Een lening brengt een maandelijks aflosverplichting met zich mee, vaak voor langere tijd. Jouw vaste lasten worden hoger en jouw vrije bestedingsruimte wordt daardoor lager. Blijft er genoeg geld over voor jouw andere uitgaven? Samen met de StartersCoach kun je nagaan of de rentelast en de aflossing past in jouw uitgavenpatroon.

Voordat je tot aankoop van een woning overgaat is het raadzaam om samen met onze StartersCoach het Professionele Persoonlijk Budgetadvies samen te stellen. Klik hier voor het maken van een afspraak met een Erkend StartersCoach. 

Verantwoord Lenen

Het Nibud is niet tegen lenen. Zolang de maandelijkse aflossing betaald kan worden is lenen verantwoord. Maar juist in deze onzekere tijden, waarbij veel mensen onzeker zijn over hun baan is het verstandig om geen financiële risico’s te nemen. Het Nibud adviseert dan ook om voordat men een lening afsluit te controleren of de lening ook nog betaald kan worden als men werkloos wordt.

Onze StartersCoach geeft je budgetvoorlichting en kan je helpen. Voordat je tot aankoop van een woning overgaat is het raadzaam om samen met onze StartersCoach het Professionele Persoonlijk Budgetadvies samen te stellen. Klik hier voor het maken van een afspraak met een Erkend StartersCoach. 

Hulp inschakelen van een Erkend StartersCoach

Met een Professioneel Persoonlijk Budgetadvies beoordeelt de StartersCoach alle inkomsten en uitgaven welke worden vastgelegd in een persoonlijke begroting. Uitgangspunt is het voor jouw besteedbaar inkomen. Het Persoonlijk Budgetadvies is gratis toegankelijk voor consumenten voor privégebruik. De door de StartersCoach gehanteerde Budgetplanner gaat veel verder en is daarom ook een rekentool voor professionele toepassing.

Professioneel Persoonlijk Budgetadvies

  • Aanspraken berekenen op huurtoeslag, kinderbijslag, tegemoetkoming schoolkosten en kwijtschelding gemeentelijke belasting.
  • Persoonlijke begrotingen maken, een helder overzicht van inkomsten en uitgaven.
  • Voorbeeldbedragen aanreiken: wat heeft het huishouden minimaal nodig en wat wordt gemiddeld genomen uitgegeven?
  • Energiebesparende maatregelen in de woning doorekenen

Klik hier om een afspraak te maken met een Erkend StartersCoach.


Afspraak maken met een Starterscoach

Erkend StartersCoach - Dé veiligste weg naar verantwoord lenen
Erkend StartersCoach - Dé veiligste weg naar verantwoord lenen