Voordelen van NHG

Wat zijn de voordelen van NHG?

Er zijn meerdere voordelen te benoemen waarom wij je adviseren voor een hypothecaire lening te kiezen met NHG. Hieronder volgt een uitwerking van deze voordelen:

Kosten fiscaal aftrekbaar

Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten worden borgtochtprovisie genoemd.

De door de geldnemer te betalen borgtochtprovisie bedraagt 0,45% (2009) van de lening. Bij het (gedeeltelijk) vervallen van de borgtocht vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de betaalde borgtochtprovisie plaats.

Indien er sprake is van een eenmalige (premie)storting ten behoeve van een meeverbon­den levensverzekering of beleggingsovereenkomst die tegelijk met het afsluiten van de lening plaatsvindt, wordt de borgtochtprovisie berekend over de lening, verminderd met het bedrag van de eenmalige (premie)storting.

Veilig lenen (extra bescherming bij gedwongen verkoop)
Als je er alles aan hebt gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds jouw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als je buiten jouw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. Je kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van:
  •  werkloosheid;
  • scheiding;
  • arbeidsongeschiktheid.

Hierdoor kun je weer met een schone lei beginnen: een veilig idee!

Ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van jouw partner zijn vormen van rampspoed die iedereen kunnen overkomen en in veel gevallen gepaard gaan met een drastische inkomensdaling. Die weer kan leiden tot hypotheekgerelateerde betalingsproblemen en in het ergste geval tot gedwongen verkoop van de woning. Wanneer de verkoop niet voldoende oplevert om jouw hypotheek af te lossen, is een restschuld het nare gevolg.

Gelukkig biedt Nationale Hypotheek Garantie uitkomst. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zorgt er namelijk voor dat deze restschuld keurig wordt afgelost. Uiteraard op voorwaarde dat je hebt meegewerkt om die schuld zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door direct contact op te nemen met jouw geldverstrekker (of tussenpersoon) zodra er zich betalingsachterstanden voordoen. Het resterende bedrag kan je dan worden kwijtgescholden.

Verantwoord lenen

NHG is mogelijk als je voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet je zeker dat je nooit teveel leent. Je houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

Volledige Financiering

Je kunt de aankoop van jouw woning volledig financieren. Dit betekent dat je, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering) kunt meefinancieren. Je hoeft dus geen eigen geld in te brengen.

Voordelig lenen
  • Met de NHG betaal je een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.
  • Bij het afsluiten van NHG betaal je éénmalig 0,45% (2009) over je hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heb je deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.
  • Met NHG zijn aanvullende subsidieregelingen mogelijk zoals koopsubsidie en de starterslening van de SVn.
Woonlasten faciliteit

Wil je liever voorkomen dat het tot een gedwongen verkoop komt? Ook daarbij kan Nationale Hypotheek Garantie uitkomst bieden middels een aanvullende lening: de Woonlastenfaciliteit.

Indien jouw betalingsproblemen het gevolg zijn van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van jouw partner, dan biedt NHG je de mogelijkheid een aanvullende lening af te sluiten. Hiermee kun je jouw maandelijkse lasten betalen en eventuele betalingsachterstanden inlopen.

Neem contact met ons op, zodat we samen met de NHG in overleg treden of je aanspraak kunt maken op de Woonlastenfaciliteit.


Afspraak maken met een Starterscoach

NHG - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!