Werking van de Starterslening

Gemeenten die de Startersregeling voeren, bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. Dat gaat met behulp van een heel aantrekkelijke lening, de zogeheten Starterslening. Met deze lening kun je in veel gevallen toch de woning kopen die je op het oog hebt!

Hoogte Starterslening

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat je - op basis van jouw inkomen - bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van:

  1. je eigen inkomen en;
  2. je eigen vermogen en;
  3. de voorwaarden van de gemeente.
Kenmerken Starterslening
  • De eerste 3 jaar betaal je geen rente en aflossing voor de Starterslening.
  • Na het 3e jaar ga je wél rente en aflossing betalen als jouw inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kun je via ons bij SVn een hertoets aanvragen en ga je een maandlast betalen die past bij het inkomen dat je op dat moment hebt. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden, welke door het SVn in rekening worden gebracht.
  • De Starterslening kent een rente vaste periode van 15 jaar.
  • De looptijd is maximaal 30 jaar.
Starterslening en de hypotheek

Niet elke geldverstrekker accepteert een aanvraag voor een hypotheekofferte in combinatie met de subsidieregeling Starterslening.

Neem contact met onze Erkend StartersCoach op en wij verstrekken je een door ons samengestelde overzicht van geldverstrekkers die de subsidieregeling Starterslening accepteert.

Starterslening en de notaris

Meestal wordt de lening vastgelegd in een notariële akte. In dat geval stuurt de SVn de benodigde stukken naar de notaris. Je maakt een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte van jouw Starterslening en van de akte van jouw hypotheek. Beide leningen moeten gelijktijdig passeren.

Starterslening - De veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!

Afspraak maken met een Starterscoach

Starterslening - GRATIS extra lening gudurende minimaal 3 jaar