Wijzigingen

Vaak gestelde vragen over wijzigingen in jouw omstandigheden

Wat gebeurt er als door omstandigheden tussentijds mijn inkomen wijzigt?

Na 5 jaar wordt een 1e controle uitgevoerd. Verschillende gegevens, zoals jouw inkomen en vermogen, worden bekeken. Naar aanleiding van de gewijzigde omstandigheden is het mogelijk dat een aanpassing plaatsvindt in jouw bijdrage.

Mag ik de Koopsubsidie meenemen als ik verhuis naar een andere koopwoning?

Nee, de bijdrage wordt in dat geval beĆ«indigd. De bijdrage is niet persoonsgebonden. Je dient SenterNovem van een eventuele verkoop op de hoogte te stellen.

Wat te doen bij andere wijzigingen?

Alle wijzigingen (zoals rekeningnummer, de samenstelling van jouw huishouden, een verhuizing) met uitzondering van wijzigingen in het inkomen of vermogen moeten aan de hand van het mutatieformulier 2009 worden doorgegeven.

Moet ik, na wijzigingen, ontvangen subsidie terugbetalen?

In principe niet. SenterNovem gaat uit van de gegevens zoals die gelden op het moment van jouw aanvraag. Na 5 jaar worden deze opnieuw getoetst aan de hand van de situatie op dat moment. Vanaf dat moment kan de subsidie op nul worden vastgesteld. De subsidie zal echter niet met terugwerkende kracht worden teruggevorderd, indien je eventuele wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe medebewoner, tijdig bij SenterNovem meldt.

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
WoningSubsidie - Koopsubsidie: de veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!