Woning

Vaak gestelde vragen over de woning

Is er een maximale aankoopprijs?

Je kunt Koopsubsidie aanvragen voor elke woning met een koopsom tot een door SenterNovem vastgesteld maximum. Klik hier voor de actuele cijfers.

Is er verschil in de maximum koopprijs voor bestaande- en nieuwbouw?

Nee, voor bestaande bouw en nieuwbouw gelden dezelfde regels voor zowel maximum koopprijs als hypotheeksom. Klik hier voor de actuele cijfers.

Kan ik een koopovereenkomst tekenen, als ik nog niet weet of ik voor Koopsubsidie in aanmerking kom?

Je kunt een ontbindende voorwaarde laten opnemen in de koopovereenkomst, zodat van de koop kan worden afgezien zonder bijkomende kosten, indien jij de financiering niet rond krijgt. Dit is overigens een algemeen gebruik. Neem contact op met onze Erkend Starterscoach voor verdere begeleiding.

Mag ik de woning kopen en vervolgens verhuren?

Nee, dit is niet toegestaan. Je kunt alleen voor Koopsubsidie (eigenwoningbijdrage) in aanmerking komen indien je de woning zelf als eigenaar gaat bewonen.

Ik ben eerder eigenaar van een woning geweest, kom ik nog in aanmerking voor de Koopsubsidie?

Nee, je mag in de 3 jaar die voorafgaan aan de 1e dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning jouw eigendom wordt, niet geheel of gedeeltelijk eigenaar geweest zijn van de woning waar je woonde.

Ja, indien je eigenaar bent geweest maar daar in die periode niet hebt gewoond. Mits je vervolgens voor de nieuwe woning zowel eigenaar als bewoner wordt.

Maakt het uit waar ik een woning koop?

Nee, alle woningen in geheel Nederland kunnen in aanmerking komen voor Koopsubsidie.

Wat wordt bij de koopsom van een nieuwbouwwoning gerekend?

Tot de koopsom wordt de koop- aannemingsom gerekend, eventueel meerwerk wordt NIET tot de koopsom gerekend.

Mag ik eigen geld aanwenden voor de koop van de woning?

Je mag jouw eigen vermogen gebruiken voor de aanschaf van een woning. Er is echter wel een maximum bedrag vastgesteld dat je aan vermogen mag hebben. Als je geen fiscale partner hebt, is de hoogte van dit bedrag lager dan met een fiscale partner.

Deze bedragen zijn gelijk aan het heffingsvrije vermogen  (Box 3) dat ook door de Belastingdienst wordt gehanteerd en zal worden getoetst aan de hand van het vermogen van het voorafgaande jaar.

Koopsubsidie: meer woning, minder lenen!
WoningSubsidie - Koopsubsidie: dé veiligste weg naar de voordeligste hypotheek!